สรุปผู้เข้าชม Blog ของ nattnadda ในปี 2014 จ้า

ปี 2014 นี้ แฟนๆของโคนันก็ยังเหนียวแน่นครองอันดับที่เข้ามาดูบล็อกของนัดดา

ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่า

\(>0<)/ 

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 14,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Advertisements

About nattnadda

恋してます〜
This entry was posted in ตัวฉันเอง~自分のモード. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s